> Strona główna
Artykuły
Lista artykułów

2965 - Wyświetleń Czy Bog wybral rok 2012
2663 - Wyświetleń Co sie zmieni w 2012r?
Highlight Highlight
Newsy
Brak elementów
Did God choose the year 2012?
The final time in the form foretold by the prophecies has many features that everybody can today see around oneself. The transfers  describe a specific course of events in reality there are such events that in the significant part agree with these prophetic indications. The time of the foretold and anticipated changes in the behaviour of the sun on the turn of 2012 and 2013 may lead to the occurrence of different catastrophic events or simply cataclysms on earth.

[ Read More ]

2012 – the time of great changes or the next outgrowth of fantasy?
A few of the foretold “ends of the world” passed, none of the foretold dates came true not even in any particular form of events not to mention the end of the world. The final times are not only foretold or indicated by visions, they are simply described at length in the prophecies. It is a fact that no prophecy shows the exact time of the final events. However, a reader that judges in a logical way, discerning and perceptive may refer the indications and the descriptions of the events depicted in the prophecies to a specific time. Such unequivocal references are very difficult to be found in the huge collections of the biblical records and generally accepted prophecies. Next, a lot of different widely available information is passed in such an enigmatic way that it is impossible to show the unequivocal clues that refer to the events or at least to the
time when they take place.

What will change in 2012

“The world will change in 2012”

 

   

The world is a general term, for one person it will be “the world of his thoughts”, for the other it will be “the world in which he is living”. In order to describe the term “the world” one ought to define  precisely one's point of view.

[ Read More ]

2012 – czas wielkich zmian, czy kolejny wykwit fantazji?
     Minęło już kilka zapowiadanych „końców świata”, żadna z zapowiadanych dat nie spełniła się nawet w jakiejś szczególnej formie wydarzeń nie mówiąc już o końcu świata. Czasy ostateczne są nie tylko zapowiadane, czy wskazywane wizjami, są one wręcz szeroko opisywane w proroctwach.

Czy Bog wybral rok 2012

 Czy Bóg wybrał, 2012 r na czas realizacji własnych planów związanych z czasem ostatecznym?

Co sie zmieni w 2012r?


   Świat jest pojęciem ogólnym, dla jednego będzie to „świat jego myśli” dla innego „świat, w którym żyje”. W celu określenia terminu „świat” należy dokładnie sprecyzować punkt widzenia.

 [ Czytaj Dalej ]

Koniec ery ryb

   Majowie pojawili się, aby poinformować nas o prawach energii kosmicznej tej galaktyki,która wpływa na zachowania wszystkich obiektów i istot znajdujących się w jej granicach. Prawa te bardzo precyzyjnie regulują zjawiska zachodzące w Układzie Słonecznym, w tym również na Ziemi. Aby je zrozumieć, musimy znać choć przybliżoną strukturę galaktyk i zachodzące w nich procesy.

Koniec ery ryb cz.1 ]
[
Koniec ery ryb cz.2]
Materiał nadesłany do redakcji portalu :
www.andrzejstruski.com
Twitter
Nowe Strony
Online
US 54.147.x.x
Language