> Strona główna > Artykuły > 2012 > Czy Bog wybral rok 2012
Artykuły
Lista artykułów

2965 - Wyświetleń Czy Bog wybral rok 2012
2662 - Wyświetleń Co sie zmieni w 2012r?
Czy Bog wybral rok 2012
Data 24/06/2010 20:27  Autor Andrzej Struski  Kliknięć 2964  Język Polish
Czas ostateczny w postaci zapowiadanej proroctwami posiada wiele cech, jakie każdy może obecnie zauważyć wokół siebie.


Czy Bóg wybrał, 2012 r na czas realizacji własnych planów związanych z czasem ostatecznym?

       Czas ostateczny w postaci zapowiadanej proroctwami posiada wiele cech, jakie każdy może obecnie zauważyć wokół siebie. Przekazy opisują specyficzny tok zdarzeń w rzeczywistości są takie zdarzenia, które w istotnej części się z tymi proroczymi wskazaniami pokrywają się. Czas zapowiadanych i przewidywanych zmian w zachowaniu się słońca na przełomie 12-go i 13-go roku, może doprowadzić do wystąpienia na ziemi różnych katastroficznych wydarzeń, czy wręcz kataklizmów. Czynnikiem fizycznym, jaki bezpośrednio może dotknąć planetę a w szczególności biologię, będą wyrzucone ze słońca silnie namagnesowane cząstki materii. Słońce w tym czasie według naukowych obliczeń ma w dużym stopniu zwiększyć naturalną ilość wyrzucanej, w formie erupcji rozgrzanej materii.

       W obecnym czasie, kiedy już nawet sam klimat planety sygnalizuje nadchodzące zmiany, zdecydowana większość ludzi nie rozumie powagi sytuacji. To niezrozumienie wynika ze specyficznej cechy człowieka, opartej na nadziei. Człowiek nawet w najtrudniejszej sytuacji, jeżeli nie widzi jeszcze faktu wystąpienia śmiertelnego zagrożenia, tkwi w nadziei na to, że jakoś go to zagrożenie ominie. Gdy zagrożenie dotyczy spraw błahych, efekt, jaki by nie był, jak to się mówi, „rozchodzi się po kościach”. Jednak, gdy zagrożenie dotyczy życia, to efekt nie za bardzo ma gdzie się rozejść. Ofiara tego doświadczenia już go nie zapamięta a świadkowie zdarzenia, na przekór logice, nie zmienią swego postępowania i nadal będą kultywować cechy życia w nadziei. Na tym poziomie osobowości, jesteśmy nie reformowalni.

       Informacje dotyczące roku 2012, są również przyjmowane w sposób, który odnosi się do tej szczególnej cechy człowieka. Może i tak jest lepiej. Nie zmienia to jednak sytuacji dla tych, którzy tę sprawę traktują poważnie. Pośród tej grupy ludzi są i tacy, dla których kwestia przedstawiona w tytule artykułu może być niezwykle istotna. To, czy Bóg wybrał ten czas, dla spełnienia własnych celów, czy może wręcz przyczynił się do jego zaistnienia, jest sprawą dla wielu niezrozumiałą. Samo niezrozumienie wynika z rozwoju naszej osobowości w klimacie dominującego wpływu wszelkiej maści kultów. Na ziemi żyją olbrzymie rzesze ludzi tak dalece zniewolonych wpływem kultu, który zmienia człowieka na poziomie świadomości, że traktują Boga jako istotę o nieograniczonych możliwościach (wszechmocny i wszechwładny). Objawy nieskuteczności tych hołubionych cech Boga w postaci występowania różnych przypadków nękających człowieka, są w zaślepieniu tłumaczone jako dopust boży a nie jako brak możliwości działania Boga, na tym konkretnym polu.

       Herezją jest posądzenie Boga o brak możliwości skutecznego działania, lepiej sobie taki problem wytłumaczyć dopustem. W odniesieniu do nadchodzących wydarzeń związanych z przewidywaną, zwiększoną aktywnością słońca i prorokowanymi wydarzeniami czasów ostatecznych, których nadejście z kolei jest zapowiadane kultowymi informacjami, wierni ustosunkowują się i przyjmują je jako działanie Boga, we wszystkich aspektach tematu. To działanie według ich wyobrażenia, powinno obejmować całokształt zdarzeń, mających w tym czasie wystąpić. W dniu ostatnim siła boska zgodnie z kultowymi zapowiedziami, uczyni kataklizm jako karę a Bóg uratuje dobrych uczestników kultu.

       Takie odniesienia, nie mogą utworzyć (z przyczyny braku rozsądku i logicznego myślenia, człowieka zaślepionego przymusem kultowym), realnego zrozumienia zapowiadanych w proroctwach rzeczywistego stanu wydarzeń.
Takiej natury, jaką posiada człowiek w swej głębi, natury, która z premedytacją została zamknięta żelazną pieczęcią kultowej iluzji, pieczęcią, której mocą jest Bóg ołtarzowy, przedstawiany jako wszechmocny i wszechwiedzący, do tego nieograniczenie dobry i sprawiedliwy nie złamie żadna logika. Zaślepiony wierny nie posłucha logiki bliźniego, raczej sam mu wciśnie swoją i kultową rację.

       W obliczu takiego nastawienia ludzi do czasów ostatecznych, nie istnieje realna płaszczyzna odniesienia się społeczeństwa do zgodnej zapowiadanych rzeczywistością oceny zapowiadanych wydarzeń. Mimo to, czas biegnie, zapowiadane symptomy objawiają się coraz częściej a wszystko to dzieje się na planie rzeczywistego teatru zdarzeń. Czasy ostateczne, to czas umocowany w świadomości człowieka, konkretnymi cechami przypisanymi zdarzeniom i postaciom, które są zapisane w proroctwach.

       Proces w wyniku, którego może dojść do wystąpienia kataklizmów na planecie posiada swe źródło w naturalnej cyklicznie powtarzającej się sytuacji w ewolucji gwiazd. Tu działanie Boga nie ma nic do rzeczy, nie może On tego stanu fizycznego ewolucji wszechświata zmienić. Natomiast zamierzonym działaniem Boga możemy określić, wybranie takiego czasu, dla spełnienia swoich zamierzeń. W tym kontekście, można śmiało powiedzieć, Bóg wybrał 2012 rok jako najlepszy czas i ogłosił jego nadejście w proroctwach.

Struski Andrzej